Antenne/Parabol​

Du må ikke uden forudgående tilladelse fra Damgaard Ejendomme opsætte paraboler, antenner og lignende ved lejemålet. Ved tilladelse anvises stedet for opsætning, og så skal montage udføres af kvalificeret personel, der er forpligtet til at overholde sikkerhedsforskrifterne. Ligeledes skal eventuelle elinstallationer udføres af en autoriseret installatør.

Det er ikke tilladt at opsætte antenne, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere. Såfremt antennen er til gene for arbejde, der skal udføres på bygningen, skal antennen umiddelbart efter krav herom nedtages, men kan dog efter arbejdets udførelse opsættes igen. Ved fraflytning skal antennen/ parabolen fjernes.