Depositum​

Ved indflytning betales tre måneders depositum samt en måneds forudbetalt leje, som anvendes ved fraflytning den sidste måned i opsigelsen. Første måneds husleje er ikke en del af indflytningen, medmindre du flytter ind den 15. i måneden.

Du vil ved udflytning modtage en opgørelse over de udgifter, der har været ved istandsættelsesarbejdet af det fraflyttede lejemål samt eventuelle mellemværender. Efter afregning heraf udbetaler vi et eventuelt overskydende depositum til din bankkonto snarest efter istandsættelsen. Du bedes derfor venligst sikre dig, at det oplyste bakkontonummer er korrekt, og hvis ikke dette er tilfældet fremsende dine opdaterede informationer.