Husdyr

Der må ikke holdes kæledyr eller andre dyr i lejemålet. Af hensyn til forebyggelse af mulig allergi for ejendommens brugere omfatter forbuddet også små kæledyr, gnavere samt fugle. Eventuelt akvarium må højst udgøre 100 liter.