Indflytning

Ved aftale om leje af et lejemål hos Damgaard Ejendomme udarbejder vi en lejekontrakt til dig. Kontrakten skal underskrives og sendes retur pr. mail eller afleveres på vores kontor. Herefter modtager du en kopi. Når lejekontrakten er underskrevet, og vi har modtaget depositum og forudbetalt leje, kontakter vi dig og aftaler en dato for udlevering af nøgler samt indflytningssyn. Heri gennemgår du sammen med en synsmand fra Damgaard Ejendomme lejemålets stand. Lejemålet er ved overtagelse nyistandsat og rengjort. Alle installationer er i god og brugbar stand og alle malbare flader er nymalede i hvide farver.

Ved indflytningssynet bedes du gennemgå lejemålet for eventuelle fejl og mangler og notere disse på den udleverede fejl- og mangelliste og fremsende denne pr. mail til rd@damgaardejendomme.dk eller aflevere den på vores kontor senest 14 dage efter nøgleudleveringen. Efter modtagelse af fejl- og mangellisten sender vi en kvittering pr. mail, og konstateres der emner, som ikke er i overensstemmelse med kontrakten, finder vi en løsning og udbedrer disse på Damgaard Ejendommes foranledning og regning. Nøglerne udleveres ved indflytningssyn, og du bedes kvittere for disse på en nøglekvittering.