Opsigelse

Såfremt du ønsker at opsige dit lejemål, skal vi have opsigelsen i hænde senest den sidste hverdag i måneden, hvorefter du ifølge lejekontrakten har tre måneders opsigelse. Opsigelsen skal ske skriftligt og kan afleveres på vores kontor, sendes som almindelig post eller pr. mail til rd@damgaardejendomme.dk.

Opsigelsen skal være underskrevet af alle parter på lejekontrakten, hvilket betyder, dokumentet skal underskrives og indscannes, såfremt det sendes pr. mail. Her anser vi dato for den sidst modtagne opsigelse som den gældende opsigelsesdato. Efter modtagelse af opsigelsen sender vi en kvittering pr. mail og indkalder samtidig til flyttesyn, som du bedes bekræfte.