Beboerinfo

Hos Damgaard Ejendomme ønsker vi at gøre udlejningsprocessen så nem for dig, som overhovedet mulig. Derfor har vi samlet en række forskellige informationer, som kan være nyttige for dig som lejer eller kommende lejer. Samtidig kan du benytte dig heraf, hvis der skulle opstå spørgsmål før, under eller efter ind- og udflytning. Ligeledes kan du finde oplysninger om, hvordan de enkelte processer foregår samt vejledninger og regler, så du er sikret den bedst mulige oplevelse fra start til slut.
Find information omkring:

  • Depositum
  • Indflytning
  • Antenne/ parabol
  • Husdyr
  • Opsigelse
  • Udflytning

Depositum
Ved indflytning betales tre måneders depositum samt en måneds forudbetalt leje, som anvendes ved fraflytning den sidste måned i opsigelsen. Første måneds husleje er ikke en del af indflytningen, medmindre du flytter ind den 15. i måneden.
Du vil ved udflytning modtage en opgørelse over de udgifter, der har været ved istandsættelsesarbejdet af det fraflyttede lejemål samt eventuelle mellemværender. Efter afregning heraf udbetaler vi et eventuelt overskydende depositum til din bankkonto snarest efter istandsættelsen. Du bedes derfor venligst sikre dig, at det oplyste bankkontonummer er korrekt, og hvis ikke dette er tilfældet fremsende dine opdaterede informationer.

Indflytning
Ved aftale om leje af et lejemål hos Damgaard Ejendomme udarbejder vi en lejekontrakt til dig. Kontrakten skal underskrives og sendes retur pr. mail eller afleveres på vores kontor. Herefter modtager du en kopi. Når lejekontrakten er underskrevet, og vi har modtaget depositum og forudbetalt leje, kontakter vi dig og aftaler en dato for udlevering af nøgler samt indflytningssyn. Heri gennemgår du sammen med en synsmand fra Damgaard Ejendomme lejemålets stand. Lejemålet er ved overtagelse nyistandsat og rengjort. Alle installationer er i god og brugbar stand og alle malbare flader er nymalede i hvide farver.
Ved indflytningssynet bedes du gennemgå lejemålet for eventuelle fejl og mangler og notere disse på den udleverede fejl- og mangelliste og fremsende denne pr. mail til rd@damgaardejendomme.dk eller aflevere den på vores kontor senest 14 dage efter nøgleudleveringen. Efter modtagelse af fejl- og mangellisten sender vi en kvittering pr. mail, og konstateres der emner, som ikke er i overensstemmelse med kontrakten, finder vi en løsning og udbedrer disse på Damgaard Ejendommes foranledning og regning. Nøglerne udleveres ved indflytningssyn, og du bedes kvittere for disse på en nøglekvittering.

Antenne/Parabol
Du må ikke uden forudgående tilladelse fra Damgaard Ejendomme opsætte paraboler, antenner og lignende ved lejemålet. Ved tilladelse anvises stedet for opsætning, og så skal montage udføres af kvalificeret personale, der er forpligtet til at overholde sikkerhedsforskrifterne. Ligeledes skal eventuelle elinstallationer udføres af en autoriseret installatør.
Det er ikke tilladt at opsætte antenne, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere. Såfremt antennen er til gene for arbejde, der skal udføres på bygningen, skal antennen umiddelbart efter krav herom nedtages, men kan dog efter arbejdets udførelse opsættes igen. Ved fraflytning skal antennen/ parabolen fjernes.

Husdyr
Der må ikke holdes kæledyr eller andre dyr i lejemålet. Af hensyn til forebyggelse af mulig allergi for ejendommens brugere omfatter forbuddet også små kæledyr, gnavere samt fugle. Eventuelt akvarium må højst udgøre 100 liter.

Opsigelse
Såfremt du ønsker at opsige dit lejemål, skal vi have opsigelsen i hænde senest den sidste hverdag i måneden, hvorefter du ifølge lejekontrakten har tre måneders opsigelse. Opsigelsen skal ske skriftligt og kan afleveres på vores kontor, sendes som almindelig post eller pr. mail til rd@damgaardejendomme.dk.
Opsigelsen skal være underskrevet af alle parter på lejekontrakten, hvilket betyder, dokumentet skal underskrives og indscannes, såfremt det sendes pr. mail. Her anser vi dato for den sidst modtagne opsigelse som den gældende opsigelsesdato. Efter modtagelse af opsigelsen sender vi en kvittering pr. mail og indkalder samtidig til flyttesyn, som du bedes bekræfte.

Udflytning
Lejemålet skal ved lejemålets ophør afleveres med pudsede vinduer og rengjorte hvidevarer samt vaskede gulve. Dette skal være gennemført og afsluttet inden lejemålets ophør, hvorfor du skal være fraflyttet lejemålet senest 14 dage før opsigelsens udløb, så vi kan foretage fraflytningssyn. Ved fraflytningssynet afleveres også de udleverede nøgler. Det bemærkes, at der skal betales husleje og forbrugsafgifter i hele opsigelsesperioden.
Vi står for istandsættelse på din regning. Foretages fraflytningssyn senere end 14 dage før lejemålets ophør, er du forpligtet til at betale husleje i perioden indtil istandsættelsesarbejdet er overstået dog højest 14 dage efter foretaget fraflytningssyn.
Forbrug af vand og varme opgøres af Techem og fremsendes pr. mail til samtlige lejere i marts/ april. El afregnes direkte med Aura og fremsendes ligeledes pr. mail. Vi sørger for, at Aura har dine nye oplysninger.

Kontakt
Fra vores udlejningskontor i den gamle politistation i Skanderborg midtby varetager vi udlejning, administration og projektudvikling, og det er også her, du kan henvende dig i forhold til afhentning og indlevering af dokumenter. Derudover har vi egen tømrer og VVS´er ansat, som udfører reparationer og står klar, hvis uheldet er ude, hvorfor skader uanset karakter skal meldes til kontoret. Med alle funktioner samlet et sted er vi yderst fleksible, hvilket betyder, vi kan agere med kort varsel, og du er sikret en ekstra tryghed i hverdagen.
Vores dygtige medarbejdere udfører opgaver af enhver art og størrelse, og fordi vi selv varetager den daglige drift og vedligeholdelse af ejendommene, er erhvervs- såvel som boliglejere sikret en effektiv ejendomsdrift og et højt serviceniveau. Har du yderligere spørgsmål til indflytning eller udflytning, eller mener du, der er et punkt, vi har overset, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående information.

Damgaard Ejendomme udlejningskontor
Adresse: Adelgade 38, 
8660 Skanderborg

Tlf:  40 29 30 20

Email: fd@damgaardejendomme.dk

Åbningstider for telefon og ekspedition
Mandag: 9.00-12.00
Tirsdag: 9.00-12.00
Onsdag: 9.00-12.00
Torsdag: 9.00-12.00
Fredag: Lukket

Scroll to Top