Munkegården

Hos Damgaard Ejendomme ønsker vi med dette projekt at genetablere gadebilledet mod Adelgade og ligeledes inddrage betonmassen fra Bloms Shoppingcenter som et aktiv i det moderne byggeri. Hermed sikrer vi, at byggeriet passer ind i gadebilledet og skaber en sammenhæng med den øvrige bygningsmasse, så det centrale område indbyder til et rigt og levende byliv for borgere og gæster.

Byggeprojektets historiske placering på Munkekroens tidligere lokation har givet bydelen sit navn, og med sin centrale beliggenhed i Skanderborg er byggeriet Munkegården et attraktivt område med moderne lejeboliger og plads til forretninger, hvilket forlænger handelsmulighederne på den centrale gade. Boligerne er fordelt på to baggårdshuse, et forhus og to gadehuse samt flere butikker i gadeplan ud mod Adelgade, hvorfor byggeriets samlede betegnelse dækker over Gårdhusene, som vender mod Bloms Shoppingcenter og Gadehusene mod Adelgade. Dette gør Munkegården til et byrum i byrummet, hvor størstedelen af hverdagens nødvendigheder befinder sig i nærheden, hvad end der er tale om indkøb og shopping eller grønne udearealer og fællesfaciliteter, hvilket åbner op for en helt ny brug af byens mest centrale del.

Åbne miljøer

Hos Damgaard Ejendomme ønsker vi med hovedgaden at skabe størst mulig værdi for vores borgere såvel som gæster. Butikkernes åbne facader, den centrale beliggenhed og placeringen i et smukt byggeri skaber et indbydende og åbent miljø, som trækker folk til. Byhusenes store vinduespartier er et gennemgående element i hele byggeriet, hvilket sikrer lyse og åbne lejligheder. Dertil er der god mulighed for at forlænge leverummet, da hver enkelt lejlighed har altan til enten Adelgade eller gårdmiljøet, hvilket gør det muligt at nyde byens liv og grønne områder. Derudover inkluderer byggeriet tagterrasser, depot og kælder.

Med afsæt i betonfladerne fra det omkringliggende byggeri er det solide udtryk ført videre til Gårdhusene, som med forskellige spring, altanstørrelser og tagterrasser giver bygningerne deres unikke udtryk. Samtidig er disse arealer med til at skabe et unikt gårdmiljø med plads til bevægelse og rekreation og giver ligeledes en skøn udsigt over gårdrummet og de grønne områder.

Et samlet bybillede

Munkegården er med sine skarpe linjer og det enkle udtryk en moderne tilføjelse til Skanderborg midtby, og med respekt for de øvrige bygninger i området passer byggeriet godt ind i bybilledet. Byhusenes spændende, tidssvarende facader og de forskelligartede udtryk ud mod Adelgade gør, at de fremstår som selvstændige huse, hvilket skaber liv og bevægelse i bymidten. Ligeledes skaber Gårdhusene med den stærke arkitektur, de forskelligartede altanstørrelser og fælles tagterrasser uderum og skønne gårdmiljøer, som bidrager til et levende og varieret udtryk i det samlede byggeri.

Med Munkegården aktiverer vi de uudnyttede m2 og giver hermed nye muligheder til både virksomheder og private i Skanderborg midtbys mest centrale område. Den arkitektoniske opdeling af projektet tilfører byen et spændende, visuelt udtryk og giver samtidig plads til både erhverv og private, hvilket sikrer diversitet og mere aktivitet i Skanderborg centrum. De attraktive boliger og tilhørende, grønne arealer og fællesfaciliteter skaber nærhed og fællesskab og på samme måde tilfører butikkerne liv og atmosfære i det smukke, attraktive område.

Vores projekter

Hos Damgaard Ejendomme mener vi, at et stort kendskab til lokalområdet danner det bedste udgangspunkt for nybyggeri, ombygning og renovering. Derfor er vores projekter primært lokaliseret i Skanderborg midtby, hvor vi med respekt for den omkringliggende bygningsmasse opfører både bolig- og erhvervsbyggeri. Vores projekter indbefatter alt fra butikker og seniorfællesskaber til lejeboliger, lagerhaller og kontorer, hvilket sikrer balance og mangfoldighed i byens arkitektoniske udtryk.

Skanderborg befinder sig i en rivende udvikling, hvorfor vi ønsker at skabe de bedste muligheder for borgere såvel som gæster. Det betyder, vi gennem det enkelte byggeprojekt tilfører byen liv og stemning og med udgangspunkt i de nære byggerier forbedrer det samlede, arkitektoniske indtryk og giver nye muligheder til både private og erhverv. Endvidere gør vi i vores byggeprojekter brug af Skanderborgs mange muligheder lige fra historiske områder og handelsliv til gode udearealer og stisystemer, hvilket tilfører værdi og vækspotentiale.

Respekt for omgivelserne

Først og fremmest lægger vi i vores byggerier vægt på at udnytte de muligheder, der allerede befinder sig på det specifikke område, hvilket forbedrer det samlede indtryk og ligeledes er et miljøvenligt valg. Denne brug af allerede eksisterende, solide materialer tilfører det nye projekt et historisk element og et unikt udtryk, som danner rammen om et moderne byggeri. Dernæst er vores respekt for den omkringliggende bygningsmasse og Skanderborgs arkitektur som helhed et væsentligt aspekt i det enkelte byggeris opførelse. Med ønsket om at skabe et samlet bybillede bestræber vi os på at opføre moderne byggerier som tilfører liv og stemning i byens centrum, men skaber en rød tråd i det arkitektoniske udtryk.

Samtidig er en styrket infrastruktur og fokus på fællesskab og nærhed en vigtig del af et byggeri. Vi bestræber os på at fastholde og forbedre stier og passager, således vi forbinder byggeriet med centrum og de resterende områder, og dertil har borgere og gæster let adgang til byens mange muligheder. Dette har en positiv effekt på fællesskabet i hele centrum, men også bygningerne imellem, hvilket skaber tryghed og styrker handelen. I relation hertil er grønne områder, udearealer og fællesfaciliteter essentielle, da de indbyder til leg, bevægelse og rekreation og gør det muligt at nyde naturen og samtidig tage del i bylivet.

Moderne byggerier med blikfang

Uanset projektets type og størrelse vægter vi kvalitet højt – lige fra materialevalg til udførelse, hvilket sikrer funktionelle byggerier og smukke detaljer både indvendigt og udvendigt. Vi bestræber os på at skabe lyse, åbne rum, og med brugen af store vinduespartier sikrer vi et flot, naturligt lys og åbner samtidig rummet op, så det synes større. Ligeledes gør vores byggerier med altaner og fællesterrasser det muligt at forlænge leverummet og nyde udsigten over grønne områder og det spændende byliv.

Udvendigt ønsker vi at skabe byggerier, som med en bred vifte af materialer tilfører liv og stemning til byen. Vores brug af forskelligartede materialer i det samme byggeri er et bæredygtigt valg og medvirker ligeledes til et unikt udtryk og et levende, urbant bybillede. Det samme gælder for de karakterfulde, arkitektoniske valg, som skaber blikfang og et varieret miljø, hvilket sikrer et spændende og balanceret byggeri, som giver værdi til hele byen.

Kirkegaards baghave

Med vores store fokus på at skabe et moderne og miljøvenligt byggeri og på samme tid bevare de eksisterende, historiske byrum, er Kirkegaards Baghave med sine 230 lejligheder Skanderborgs største byfornyelsesprojekt. Byggeriet tager udgangspunkt i de gamle baghaver og baghuset som type og har med inspiration i sin historiske beliggenhed fået sit navn, fordi det støder op til Ole Lund Kirkegaards fødehjem. Den attraktive bydel centralt placeret i midtbyen består af fællesfaciliteter og lejeboliger til familier, ældre og singler samt mulighed for liberalt erhverv, hvilket skaber balance og mangfoldighed i byrummets arkitektoniske udtryk.

Byggeriet er opført med respekt og omtanke for den omkringliggende bygningsstruktur herunder materialevalg, karakter og skala, og så varierer det arkitektoniske udtryk i tæt samspil med den øvrige bygningsmasse i området. Ligeledes er de oprindelige passager bevaret og moderniseret, hvilket skaber offentlige rum, binder byen sammen og letter adgangen til de resterende dele af Skanderborg. Samtidig bidrager den øgede tilgængelighed positivt til bylivet og sikrer et livligt bybillede på gader og i grønne områder. Den centrale placering af Kirkegaards Baghave sikrer kort afstand til Kulturhuset, Sundhedshuset, indkøb og shopping i både Bloms Shoppingcenter og på Adelgade samt god mulighed for at tage del i bylivet og resten af byens mange muligheder.

Et bæredygtigt byggeri

Social bæredygtighed er et væsentligt aspekt i opførelsen af Kirkegaards Baghave, da elementer som nærhed, mangfoldighed og tilgængelighed er grundlæggende parametre for en sund og grøn byudvikling. Derudover er det arkitektoniske udtryk, materialevalg, indeklima, udearealer og lette adgang til bymidten alle faktorer, som bidrager til et smukt, levende og moderne boligtilbud centralt i Skanderborg.

Vores ønske om at skabe et bæredygtigt boligbyggeri af særlig visuel karakter i forhold til sammensætningen af materialer og udformningen af udendørsarealerne er afspejlet igennem hele processen fra projektets udformning og arkitektoniske tilgang til valg af materialer. Udvendigt består de anvendte materialer af tegl, træ, naturskiffer og zink, hvilket ikke kun skaber liv, men også er bæredygtige profiler, når det gælder totalomkostninger i forhold til drift, CO2-aftryk og genanvendelse. Ligeledes er det varierede og sikre materialevalg medvirkende til at give byggeriet et moderne udtryk og en god bokvalitet med lys, skygge, læ og udeopholdsrum.

Attraktive udearealer og plads til fællesskab

Fordi Kirkegaards Baghave bygger på fællesskaber og sociale relationer som en aktiv del af Skanderborg midtby og bygningerne imellem, er det hos Damgaard Ejendomme væsentligt at skabe arealer og faciliteter, som indbyder til ovennævnte. I opførelsen af den åbne bydel er der først og fremmest lagt vægt på at sprede fællesfaciliteterne hensigtsmæssigt i hele bebyggelsen, hvilket skaber bedre rum for fællesskaber på tværs af Kirkegaards Baghave og resten af midtbyen.

Derudover er grønne områder med plads til leg, bevægelse og rekreation essentielle i en travl hverdag og indbyder ligeledes til fællesskab og naboskab, hvilket gårdhavestrukturerne, længehusene med tilhørende grønne mellemrum og tagterrasserne er gode eksempler på. Det grønne fokus i byggeriet af Kirkegaards Baghave betyder også, at alt parkering så vidt muligt er placeret under terræn, hvilket sikrer grønne arealer, arealer til ophold samt et højere antal cykelparkeringer.